کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8201141 مزایده بارگزاری بوفه بیمارستان رازی استان ایلام 1403/04/19 1403/04/27
8166741 مزایده اجاره ساختمان داروخانه شبکه چوار استان ایلام 1403/04/11 1403/04/19
8098383 مزایده تجدید واگذاری داروخانه بیمارستان امام علی (ع) سرابله استان ایلام 1403/03/24 1403/04/04
8058788 مزایده واگذاری تزریقات بیمارستان امام خمینی (ره) استان ایلام 1403/03/13 1403/03/23
8051840 مزایده اجاره ساختمان داروخانه استان ایلام 1403/03/12 1403/03/17
8044946 مزایده واگذاری تزریقات بیمارستان امام خمینی (ره) استان ایلام 1403/03/10 1403/03/21
8028708 مزایده واگذاری خدمات واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی استان ایلام 1403/03/07 1403/03/16
8002516 مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان استان ایلام 1403/02/30 1403/03/06
7794122 مزایده برون سپاری بوفه استان ایلام 1403/01/06 1403/01/09
7784516 مزایده برون سپاری واحد بوفه استان ایلام 1402/12/25 1402/12/28
7783986 مزایده برون سپاری بوفه مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی رازی استان ایلام 1402/12/24 1403/01/05
7677092 مزایده اثاثه و منصوبات اداری - اجناس پزشکی - ضایعات استان ایلام 1402/11/28 رجوع به آگهی
7670004 مزایده اثاثه و منصوبات - تجهیزات پزشکی استان ایلام 1402/11/25 رجوع به آگهی
7629862 مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان استان ایلام 1402/11/15 رجوع به آگهی
7600126 مزایده فروش یک دستگاه آمبولانس تویوتا- یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایس- آمبولانس هایرفنیسان پاترول استان ایلام 1402/11/09 رجوع به آگهی
7595611 مزایده واگذاری بوفه استان ایلام 1402/11/08 1402/11/11
7571465 مزایده اثاثه و منصوبات - تجهیزات پزشکی - اجناس اسقاطی - فروش ضایعات استان ایلام 1402/11/02 رجوع به آگهی
7538677 مزایده واگذاری داروخانه استان ایلام 1402/10/23 رجوع به آگهی
7502567 مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان استان ایلام 1402/10/13 رجوع به آگهی
7405514 مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان استان ایلام 1402/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7