مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استخر 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های تجاری 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده خوابگاه ورزشی 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 154 مکان ورزشی - تجاری 1401/02/06 1401/02/11
مزایده واگذاری ۱۳۲ مکان ورزشی - تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های تجاری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده استخر سرپوشیده 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده استخر سرپوشیده 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده استخر سرپوشیده 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده خوابگاه ورزشی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان اداری 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده یک باب ساختمان اداری 1399/05/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های تجاری 1399/05/13 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره خوابگاه های ورزشی 1399/05/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 12 تا 36 ماهه مکان های ورزشی 1399/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 12 تا 36 ماهه مکان های ورزشی 1399/05/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساختمان اداری 1399/03/12 1399/03/17
صفحه 1 از 11