مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مجموعه ورزشی 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ طبقاتی ـ بهره برداری از بوفه بوستان 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک و تفکیک از مبدا 1398/10/03 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس تفکیک از مبداء محدوده منطقه 1398/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک و تفکیک از مبدا 1398/08/04 رجوع به آگهی
ضایعات آهن اموال اسقاطی و دو عدد قفس پرنده 1398/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران ساختمان مرکزی 1398/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه تالار 1398/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ طبقاتی و سفرخانه و قهوه خانه و بوفه و مغازه موزه 1398/03/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6