مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره زمین جهت احداث سایت دائمی نمایشگاهی 1399/06/14 رجوع به آگهی
مزایده املاک با کاربری نمایشگاهی و مساحت 491113 مترمربع و .... 1399/06/11 1399/06/20
اجاره املاک و مستغلات با کاربری نمایشگاهی 1399/06/11 1399/06/20
فروش املاک و مستغلات 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری تجاری 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات با کاربری تجاری 1399/05/16 رجوع به آگهی
زمین مسکونی 1399/04/14 1399/04/17
فروش زمین باکاربری مسکونی مساحت عرصه 325 و .... 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات با کاربری مسکونی 1399/04/08 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1399/04/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6