مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 11 مورد واحد مسکونی آپارتمانی 1399/07/06 رجوع به آگهی
فروش اپارتمان با کاربری مسکونی 1399/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 22500 مترمربع تحت پلاک ثبتی قسمتی از 223 اصلی با کاربری گردشگری مجتمع... 1399/05/13 1399/05/25
فروش یک قطعه زمین به مساحت 22500 مترمربع قسمتی از پلاک 223 اصلی کاربری گردشگری مجتمع خدماتی - رفاهی 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی 1399/05/12 1399/05/25
یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع با کاربری خدماتی (معاینه فنی خودرو سبک) 1399/02/14 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 3000 مترمربع با کاربری خدماتی ( مرکز معاینه فنی خودرو سبک ) 1399/02/14 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 19634.5 مترمربع با کاربری گردشگری 1398/12/12 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 19634/5 مترمربع با کاربری گردشگری 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10