مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین 1401/04/07 1401/04/20
مزایده زمین 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی - زمین تجاری اداری - زمین تجاری 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده حمل و نقل باربری اجاره یکساله 3 قطعه زمین - بسته بندی مواد غذایی و گیاهان دارویی - پارکینگ 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک و مستغلات ـ کاربری: پارکینگ ـ بسته بندی مواد غذایی و گیاهان دارویی ـ حمل و نقل (باربری) 1401/01/27 1401/02/19
مزایده اجاره املاک و مستغلات 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک و مستغلات 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تفریحی 1400/12/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین آموزشی - زمین 1400/12/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات - کاربری مذهبی - فرهنگی به مساحت 963.46 متر مربع - کاربری آموزشی به مساحت 1000.16 متر مربع 1400/12/25 1401/01/22
مزایده فروش املاک و مستغلات - کاربری مذهبی - فرهنگی به مساحت 963.46 متر مربع - کاربری آموزشی به مساحت 1000.16 متر مربع 1400/12/25 1401/01/22
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود کاربری: تفریحی و توریستی 1400/12/25 1401/01/22
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 169.55 1400/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25