مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
آگهی مزایده فروش سهام زمین 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش سهام و زمین 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین ملکی به متراژ 15 هکتار 1398/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین ـ یک قطعه زمین با مجوز میدان میوه و تره بار 1398/12/21 رجوع به آگهی
فروش سهام خود در شرکت به انضمام یک قطعه زمین ملکی با مجوز میدان میوه و تره بار 1398/09/04 رجوع به آگهی
فروش ساختمان و خودرو: دفتر مرکزی شرکت و یک دستگاه خودرو زانتیا سوپر لوکس مدل 1381 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش ساختمان (4 دانگ مشاع از 6 دانگ) و خودرو یک دستگاه خودرو زانتیا سوپر لوکس مدل 1381 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش ساختمان (4 دانگ مشاع از 6 دانگ) و خودرو (یک دستگاه خودرو زانتیا سوپر لوکس مدل 1381) 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش ساختمان 1398/04/22 رجوع به آگهی
فروش سهام و زمین به انضمام یک قطعه زمین ملکی با مجوز میدان میوه و تره بار به مساحت 302480/25 مترمربع 1398/04/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3