کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8040315 مزایده اجاره پارکینگ خیابان دانشجو استان کرمانشاه 1403/03/09 1403/03/16
8040312 مزایده اجاره مدرسه شهید مظفر بابایی قدیم استان کرمانشاه 1403/03/09 1403/03/16
8040300 مزایده اجاره مغازه چهارراه سیلو استان کرمانشاه 1403/03/09 1403/03/16
7893535 مزایده فروش اموال اسقاطی استان کرمانشاه 1403/02/08 رجوع به آگهی
7871765 مزایده اجاره ساختمان دو طبقه استان کرمانشاه 1403/02/02 رجوع به آگهی
7871764 مزایده اجاره 2 کلاس شیفت بعد از ظهر دبیرستان استان کرمانشاه 1403/02/02 رجوع به آگهی
7871763 مزایده اجاره 2 کلاس شیفت بعد از ظهر هنرستان استان کرمانشاه 1403/02/02 رجوع به آگهی
7871762 مزایده اجاره 2 کلاس استان کرمانشاه 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870708 مزایده اجاره مدرسه استان کرمانشاه 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870706 مزایده اجاره پارکینگ خیابان استان کرمانشاه 1403/02/02 رجوع به آگهی
7811379 مزایده اجاره پارکینگ استان کرمانشاه 1403/01/18 1403/01/16
7791355 مزایده اجاره پارکینگ سبزه استان کرمانشاه 1402/12/28 رجوع به آگهی
7738979 مزایده اجاره ساختمان ها استان کرمانشاه 1402/12/12 1402/12/07
7724771 مزایده اجاره ساختمان - ساختمان مهدکودک استان کرمانشاه 1402/12/08 1402/12/07
7692804 مزایده اجاره ساختمان استان کرمانشاه 1402/12/01 رجوع به آگهی
7691463 مزایده اجاره ساختمان مهد کودک استان کرمانشاه 1402/12/01 رجوع به آگهی
7647064 مزایده 2 عنوان مزایده اجاره املاک شامل : اجاره دبیرستان صرفا آموزشی - اجاره پارکینگ تجاری استان کرمانشاه 1402/11/18 1402/11/21
7638006 مزایده اجاره املاک تحت تصدی آموزش و پرورش استان کرمانشاه 1402/11/16 1402/11/21
7633110 مزایده اجاره مدرسه استان کرمانشاه 1402/11/15 رجوع به آگهی
7633096 مزایده اجاره پارکینگ استان کرمانشاه 1402/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5