مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش واحد تجاری - ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/54 متر مربع 1399/06/26 1399/06/27
فروش مغازه با کاربری تجاری 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/54 مترمربع 1399/05/27 رجوع به آگهی
فروش مغازه تجاری 1399/05/25 رجوع به آگهی
اموال منقول اسقاط شده و مستعمل 1398/12/19 رجوع به آگهی
ضایعات آهن آلات (25 تن) 1398/11/30 رجوع به آگهی
ضایعات آهن آلات (25 تن) 1398/11/27 رجوع به آگهی
- فروش 4 دستگاه از خودروهای مازاد و اوراقی خود 1398/11/07 رجوع به آگهی
مزایده عمومی خودروهای مازاد و اسقاطی 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش خودروهای مازاد و اوراقی 1398/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5