مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره انتشارات و بوفه دانشجویی مستقر در محوطه دانشگاه 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره انتشارات و بوفه دانشجویی 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره انتشارات و بوفه دانشجویی مستقر در محوطه دانشگاه 1398/12/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره انتشارات بوفه دانشجویی مستقر در محوطه دانشگاه 1398/12/11 رجوع به آگهی
اجاره مجتمع 50 هکتاری کشاورزی 1398/02/01 رجوع به آگهی
مقداری محصول انار 1397/07/29 رجوع به آگهی
مقداری محصول انار 1397/07/15 رجوع به آگهی
فروش مقداری محصول انار 1397/06/14 رجوع به آگهی
اجاره مجتمع 50 هکتاری کشاورزی قطرویه خود را که شامل باغ اناری و سایر درختان میوه می باشد 1396/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی مستقر در مجتمع بوفه خوابگاه خواهران به صورت اجاره 1396/07/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3