کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8101566 مزایده اجاره 1دستگاه کامیون امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان 1403/03/26 1403/03/31
8029471 مزایده اجاره 2دستگاه کامیون امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان 1403/03/07 1403/03/12
8029469 مزایده اجاره 2دستگاه کامیون امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان 1403/03/07 1403/03/12
7901092 مزایده اجاره 3 دستگاه کامیون: کامیون لجن کش - کامیون تانکر آب ولوو - کامیون کمپرسی بنز استان کردستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7691543 مزایده فروش چوب و لاستیک - فروش 1 عدد کانتینر استان کردستان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7684147 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 472.61 استان کردستان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7635436 مزایده چوب استان کردستان 1402/11/16 رجوع به آگهی
7618777 مزایده فروش 1 عدد کانتینر استان کردستان 1402/11/14 رجوع به آگهی
7538898 مزایده کانتینر - آهن آلات اسقاط - آلومینیوم اسقاط - وسایل اداری و برقی - چوب استان کردستان 1402/10/23 رجوع به آگهی
7489245 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 472.61 استان کردستان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7427635 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 472.61 استان کردستان 1402/09/21 رجوع به آگهی
7414804 مزایده اجاره یک واحد سوله استان کردستان 1402/09/18 رجوع به آگهی
7093822 مزایده اجاره زمین آبی قابل کشت اردوگاه استان کردستان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7057153 مزایده اجاره 2 عدد انبار سوله امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان 1402/06/28 رجوع به آگهی
6971808 مزایده اجاره 2 قطعه زمین امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان 1402/06/07 رجوع به آگهی
6930695 مزایده اجاره زمین کشاورزی و سوله مربوط به امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان 1402/05/30 رجوع به آگهی
6926211 مزایده اجاره 4 دستگاه کامیون امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان 1402/05/29 رجوع به آگهی
6263740 مزایده ساختمان با کاربری : تجاری مسکونی استان کردستان 1401/11/19 رجوع به آگهی
6119942 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 2349 استان کردستان 1401/10/17 رجوع به آگهی
6080686 مزایده قطعه زمین استان کردستان 1401/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6