مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اراضی تجاری، درمانی و ورزشی 1401/02/17 1401/02/17
مزایده فروش اراضی تجاری - واگذاری اراضی با کاربری درمانی و ورزشی 1401/02/12 1401/02/17
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری به مساحت عرصه 1239.61 متر مربع و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری ورزشی - زمین با کاربری خدماتی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و اراضی مسکونی، تجاری و آموزشی 1400/10/07 1400/10/18
مزایده زمین با کاربری خدماتی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان با کاربری اداری تجاری مسکونی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری مساحت 20.35 مترمربع 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 83.53 متر مربع 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان با کاربری مسکونی با مساحت اعیان 81.85 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین ورزشی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری کاربری تجاری 1400/10/06 1400/10/18
مزایده فروش املاک و اراضی مسکونی، تجاری و آموزشی به صورت نقد و اقساط 1400/10/05 1400/10/18
مزایده فروش املاک و اراضی مسکونی، تجاری و آموزشی 1400/07/25 1400/07/14
مزایده فروش املاک و اراضی مسکونی، تجاری و آموزشی به صورت نقد و اقساط 1400/07/11 1400/07/14
مزایده فروش املاک و اراضی مسکونی، تجاری و آموزشی 1400/07/10 1400/07/14
مزایده - زمین آموزشی - عرصه ۱۵۲۶- - زمین آموزشی - عرصه ۲۵۲۰- 1400/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6