کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7897990 مزایده واگذاری واحدهای مسکونی و اداری استان البرز 1403/02/09 1403/02/16
7894241 مزایده واگذاری واحدهای مسکونی و اداری استان البرز 1403/02/08 1403/02/16
7893509 مزایده واگذاری آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت اعیان : 99 مترمربع - آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت اعیان : 110 مترمربع - و ... استان البرز 1403/02/08 رجوع به آگهی
7893489 مزایده ساختمان و مغازه / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 451.8 استان البرز 1403/02/08 رجوع به آگهی
7893470 مزایده ساختمان با کاربری : مسکونی استان البرز 1403/02/08 رجوع به آگهی
7710475 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 991.1 / مساحت اعیان : 1698.4 استان البرز 1402/12/07 رجوع به آگهی
7648297 مزایده فروش خانه های سازمانی 12 واحدی استان البرز 1402/11/18 1402/11/21
7642030 مزایده فروش ساختمان مسکونی استان البرز 1402/11/17 رجوع به آگهی
7641981 مزایده فروش خانه های سازمانی 12 واحدی استان البرز 1402/11/17 1402/11/21
7563805 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 550.01 مترمربع استان البرز 1402/10/30 رجوع به آگهی
7563800 مزایده تعدادی زمین با کاربری بهداشتی درمانی استان البرز 1402/10/30 رجوع به آگهی
7563794 مزایده واگذارب زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 550.01 مترمربع استان البرز 1402/10/30 رجوع به آگهی
7563793 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان البرز 1402/10/30 رجوع به آگهی
7563792 مزایده قطعه زمین با کاربری مسکونی استان البرز 1402/10/30 رجوع به آگهی
7563789 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی استان البرز 1402/10/30 رجوع به آگهی
7428436 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : آموزشی استان البرز 1402/09/21 رجوع به آگهی
7428428 مزایده زمین با کاربری : آموزشی استان البرز 1402/09/21 رجوع به آگهی
7088718 مزایده زمین ورزشی مساحت عرصه 1265.7 مترمربع استان البرز 1402/07/04 رجوع به آگهی
7088700 مزایده زمین / نوع کاربری : بهداشتی درمانی / مساحت عرصه : 1970 استان البرز 1402/07/04 رجوع به آگهی
7088699 مزایده زمین / نوع کاربری : بهداشتی درمانی / مساحت عرصه : 6698.02 مترمربع استان البرز 1402/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12