مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد (پژو 405) 1398/12/11 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سبک مازاد (پژو 405) 1398/12/10 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی - مساحت اعیان 81/85 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش و واگذاری اراضی و املاک 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش و واگذاری اراضی و املاک (واحدهای تجاری و خانه های سازمانی و اراضی با کاربری تجاری، خدماتی درون... 1398/10/28 رجوع به آگهی
- مال واحد تجاری - کاربری تجاری - مساحت 19/5 - مال واحد تجاری -- مساحت 42/15 - مال واحد تجاری - -... 1398/10/28 رجوع به آگهی
- آپارتمان مسکونی - اعیان 90- 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش زمین تجاری - زمین خدماتی 1398/10/28 رجوع به آگهی
نوع مال زمین با کاربری ورزشی 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8