کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8115081 مزایده واگذاری 21 عنوان مزایده شامل: مغازه ها و دکه های خدماتی استان قم 1403/03/29 رجوع به آگهی
8083876 مزایده 21 عنوان مزایده شامل: واگذاری مغازه ها و دکه های خدماتی استان قم 1403/03/21 رجوع به آگهی
7156732 مزایده واگذاری سرویس حمل و نقل متوفیان برون شهری استان قم 1402/07/15 رجوع به آگهی
6988295 مزایده سرویس حمل و نقل متوفیان برون شهری استان قم 1402/06/12 رجوع به آگهی
6817090 مزایده واگذاری یک باب مغازه به مساحت 35 متر مربع بصورت استیجاری ( جهت فروش تنقلات و اغذیه ) استان قم 1402/04/28 رجوع به آگهی
6817046 مزایده اجاره پنج باب مغازه با کاربری اجاره صندلی و اکو ، دفتر پیمانکاری، سوپر مارکت ، اجاره اکو ، دفتر پیمانکاری استان قم 1402/04/28 رجوع به آگهی
6812016 مزایده یک باب کیوسک تنقلاتی در محوطه سازمان جنب میدان استان قم 1402/04/27 رجوع به آگهی
6785888 مزایده واگذاری یک باب مغازه به مساحت 35 متر مربع بصورت استیجاری ( جهت فروش تنقلات و اغذیه ) استان قم 1402/04/20 رجوع به آگهی
6785070 مزایده اجاره پنج باب مغازه با کاربری اجاره صندلی و اکو ، دفتر پیمانکاری، سوپر مارکت ، اجاره اکو ، دفتر پیمانکاری استان قم 1402/04/20 رجوع به آگهی
6784234 مزایده واگذاری یک باب کیوسک تنقلاتی استان قم 1402/04/20 رجوع به آگهی
6597377 مزایده یک باب سالن در محوطه سازمان جهت امور مراسم سوگواری و تشریفات متوفی استان قم 1402/03/07 رجوع به آگهی
6574110 مزایده واگذاری سالن استان قم 1402/03/01 رجوع به آگهی
6471060 مزایده واگذاری یک باب سالن بصورت استیجاری به مساحت 130 مترمربع استان قم 1402/02/04 رجوع به آگهی
6469088 مزایده واگذاری هشت باب مغازه با کاربری تاکسی بار تلفنی، فروش گل و گلاب، دفتر خدمات مداحی، سوپر مارکت و انبار سوپر مارکت، جگرکی و اغذیه فروشی استان قم 1402/02/04 رجوع به آگهی
6468566 مزایده واگذاری به صورت استیجاری چهار باب مغازه با کاربری حجاری سنگ استان قم 1402/02/04 رجوع به آگهی
6446730 مزایده واگذاری چهار باب مغازه با کاربری حجاری سنگ استان قم 1402/01/26 رجوع به آگهی
6445618 مزایده اجاره یک باب سالن جهت امور فرهنگی، خدمات و تشریفات متوفی استان قم 1402/01/26 رجوع به آگهی
6442960 مزایده هشت باب مغازه با کاربری تاکسی بار تلفنی ، فروش گل و گلاب ، دفتر خدمات مداحی ، سوپر مارکت و انبار سوپر مارکت جگرکی و اغذیه فروشی استان قم 1402/01/26 رجوع به آگهی
6280628 مزایده اجاره یک باب سالن استان قم 1401/11/25 رجوع به آگهی
6262970 مزایده واگذاری یک باب سالن در محوطه سازمان استان قم 1401/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4