مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره رقبات تجاری 1398/10/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره رقبات تجاری 1398/10/08 رجوع به آگهی
اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 42/24 مترمربع 1398/09/06 رجوع به آگهی
مزایده یک باب آپارتمان (سوئیت) عرصه و اعیان: به مساحت 34 مترمربع 1398/08/09 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه ـ عرصه واعیان یک باب مغازه به مساحت 47/20 مترمربع 1398/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه تجاری به متراژ 17 و 19 مترمربع 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه تجاری به متراژ 17 و 19 مترمربع 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه مساحت تقریبی 13 مترمربع 1398/02/28 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه 1398/01/25 رجوع به آگهی
مزایده یک باب کارگاه با عرصه و اعیان یک باب کارگاه به مساحت ۱۱۷ متر مربع 1397/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2