مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- پلاک ثبتی 1318/2299 - زمین - مسکونی - مساحت عرصه 174/05 - پلاک ثبتی 1318/2300- زمین - مسکونی - مسا... 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری قطعات زمین با کاربری مسکونی - تجاری/مسکونی 1399/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری قطعات زمین با کاربری مسکونی - تجاری/مسکونی 1399/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری: ـ زمین تجاری، مسکونی، عرصه 115.2ـ زمین ـ زمین مسکونی ـ و.... 1399/04/03 رجوع به آگهی
مزایده املاک 1398/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری منازل سازمانی 1398/12/15 رجوع به آگهی
واگذاری قطعات زمین 1398/12/15 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان های مسکونی -- زمین مساحت عرصه ۱۱۵.۲ - زمین مساحت عرصه ۴۰۳.۸۷ - زمین تجاری مسکونی - مس... 1398/12/13 رجوع به آگهی
ساختمان با کاربری مسکونی 1398/12/13 1398/12/25
فروش پلاک ثبتی 395 فرعی از 1575 اصلی کاربری گردشگری مساحت 1150.51 مترمربع 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7