کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8103369 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی استان لرستان 1403/03/26 1403/04/02
8098328 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری استان لرستان 1403/03/24 1403/04/02
8098323 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی استان لرستان 1403/03/24 1403/04/02
8094479 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی استان لرستان 1403/03/23 1403/04/02
7930393 مزایده فروش 2 باب منزل سازمانی استان لرستان 1403/02/18 1403/02/25
7929088 مزایده فروش 2 باب منزل سازمانی دو طبقه واقع درشهرستان دورود استان لرستان 1403/02/17 1403/02/25
7929035 مزایده فروش 2 باب منزل سازمانی دو طبقه واقع درشهرستان دورود استان لرستان 1403/02/17 1403/02/25
7925698 مزایده فروش 2 باب منزل سازمانی دو طبقه استان لرستان 1403/02/17 1403/02/25
7586134 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی استان لرستان 1402/11/07 رجوع به آگهی
7583603 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : تجاری استان لرستان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7576148 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری و یک واحد آپارتمان مسکونی استان لرستان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7374973 مزایده فروش 7 باب منزل سازمانی استان لرستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7369011 مزایده آپارتمان و ویلا با کاربری : مسکونی استان لرستان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7365525 مزایده فروش 7 باب منزل سازمانی استان لرستان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7345967 مزایده فروش زمین با کاربری آموزشی مساحت عرصه 1500 مترمربع استان لرستان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7311957 مزایده واگذاری میزان 1500متر مربع زمین با کاربری آموزشی توانبخشی استان لرستان 1402/08/27 1402/09/04
7307317 مزایده واگذاری میزان 1500متر مربع زمین با کاربری آموزشی توانبخشی استان لرستان 1402/08/24 1402/09/04
7249564 مزایده واگذاری میزان 2200 متر مربع زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری استان لرستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7243701 مزایده زمین با کاربری انباری استان لرستان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7240416 مزایده واگذاری میزان 2200 متر مربع زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداری به اجاره استان لرستان 1402/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11