مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش آهن آلات ، پایه پل و اتصالات اسقاطی 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد هفت قطعه زمین مسکونی 1399/04/12 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی - ساختمان با کاربری مسکونی 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش هفت قطعه زمین مسکونی دارای متصرف را در شهر و یک باب ساختمان از منازل سازمانی 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش تعداد هفت قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر - 11 مغازه تجاری و دو باب منزل سازمانی 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری - واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/03/07 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری - واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/03/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد هفت قطعه زمین با کاربری تجاری ، 11 مغازه تجاری و دو باب منزل سازمانی 1399/03/06 رجوع به آگهی
ـ فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکاب دو کابین مدل 84 ـ و... 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد 7 دستگاه از منازل سازمانی تحت مالکیت خود 1398/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9