مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره 5 قطعه سوله در زمینی به مساحت 6500 مترمربع 1401/02/10 1401/02/14
مزایده اجاره 5 قطعه سوله 1401/02/09 1401/02/14
مزایده اجاره پنج عدد سوله 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه دستگاه خودرو اسقاطی 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/12 1401/01/15
مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/12 1401/01/15
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری با مساحت عرصه 49 - فروش زمین با کاربری تجاری با مساحت عرصه 367.05 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری با مساحت عرصه 49 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه 1400/12/02 1400/12/21
مزایده فروش یک باب مغازه 1400/12/01 1400/12/21
مزایده فروش ساختمان 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/11/16 1400/12/03
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۷قطعه زمین تجاری 1400/11/14 1400/12/03
مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه -عرصه 115 متر مربع ( پس از اصلاحی 100 متر مربع) - مساحت اعیان 115 متر مربع 1400/10/20 1400/11/10
مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان با کاربری تجاری به مساحت اعیان 115 متر مربع 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه 1400/10/19 1400/11/10
مزایده فروش 16 قطعه زمین تجاری 1400/10/19 1400/11/09
صفحه 1 از 9