مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری- نمایشگاه عمومی 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری 1399/02/22 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری-نمایشگاه عمومی تحت پلاک ثبتی 1489 فرعی از 38 اصلی 1399/02/21 1399/02/25
یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری-نمایشگاه عمومی 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 63 قطعه زمین با کاربری تجاری 1398/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری زمین تجاری 1398/12/21 رجوع به آگهی
فروش تعداد 63 قطعه زمین با کاربری تجاری - صرفا نانوایی سنتی یا فانتزی - خواربارفروشی، میوه و تره با... 1398/12/21 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه نیسان پیکاپ دوکابین 1398/10/14 1398/10/19
فروش یک دستگاه نیسان پیکاپ دوکابین 1398/10/12 1398/10/19
فروش یک دستگاه پیکاپ دوکابین 1398/10/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16