کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8226301 مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی استان تهران 1403/04/27 1403/05/06
7979803 مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی مسابقه فوتبال تیم های ملی ایران و ازبکستان استان تهران 1403/02/27 1403/03/02
7883439 مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی مسابقه فوتبال استان تهران 1403/02/05 1403/02/17
7790889 مزایده انتخاب حامی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1402/12/28 1403/01/20
7679022 مزایده عمومی واگذاری هتل آکادمی فدراسیون فوتبال استان تهران 1402/11/29 1402/12/05
7678681 مزایده اجاره مراکز اقامتی استان تهران 1402/11/29 رجوع به آگهی
7591959 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون فوتبال استان تهران 1402/11/08 1402/11/26
7590551 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون فوتبال استان تهران 1402/11/07 رجوع به آگهی
6701337 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان تهران 1402/04/01 1402/04/07
6697229 مزایده فروش اقلام ضایعاتی موجود در مرکز ملی فوتبال فدراسیون استان تهران 1402/03/31 1402/04/07
6337243 مزایده انتخاب حامی فدراسیون فوتبال استان تهران 1401/12/08 رجوع به آگهی
6325731 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون فوتبال استان تهران 1401/12/04 1401/12/11
5411878 مزایده انتخاب حامی داوران فدراسیون فوتبال استان تهران 1401/04/06 رجوع به آگهی
5411004 مزایده انتخاب حامی داوران فدراسیون فوتبال استان تهران 1401/04/06 1401/04/13
4270077 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون فوتبال استان تهران 1400/06/16 رجوع به آگهی
4269554 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون استان تهران 1400/06/16 رجوع به آگهی
4143079 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1400/04/26 رجوع به آگهی
4139235 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی استان تهران 1400/04/24 1400/04/31
3983614 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1400/03/24 رجوع به آگهی
3982704 مزایده انتخاب حامی تیم های ملی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران استان تهران 1400/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4