مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از ساختمان حزب قدیم (ساختمان پزشکان فعلی) 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری 2 باب مغازه به ابعاد مختلف 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه شبانه روزی 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه شبانه روزی 1399/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از ساختمان 1399/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از ساختمان حزب قدیم (ساختمان پزشکان فعلی) 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 5 باب مغازه به ابعاد مختلف 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه شبانه روزی 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از ساختمان 1399/03/31 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه شبانه روزی فعلی 1399/03/31 1399/04/03
صفحه 1 از 4