مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره اماکن: فضای غرفه اغذیه فروشی - مجموعه ترامپولین - واحد تجاری - نمایشگاه و فروشگاه و.... 1397/07/16 1397/07/30
واگذاری به اجاره اماکن 1397/07/09 1397/07/30
واگذاری فصای یک باب غرفه اغذیه فروشی - اجاره فضای تعداد بیست عدد تابلو تبلیغاتی کوچک-اجاره بهای طبقه... 1397/04/14 1397/04/28
واگذاری فضای یک باب غرفه غذیه فروشی، اغذیه فروشی 1397/04/07 1397/04/28
واگذاری اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی و اجاره مجموعه خانه فرهنگ فردوسی ... 1397/03/07 1397/03/20
واگذاری اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی و اجاره مجموعه خانه فرهنگ فردوسی ... 1397/03/03 1397/03/20
واگذاری اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی و مجموعه خانه فرهنگ و فضای تابلو تبلیغاتی و کل مجموعه ورز... 1397/02/27 1397/03/20
اجاره اماکن (طبقه همکف و اول ساختمان مجموعه تفریحی، فضای مجموعه پارک بادی، یک باب غرفه و...) 1397/02/22 رجوع به آگهی
واگذار اجاره بها 1397/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره بها 1396/12/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6