مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بیلبورد تبلیغاتی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکساله سه دستگاه بیلبورد 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بیلبورد تبلیغاتی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده ۳ دستگاه بیلبورد تبلیغاتی 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بیلبورد تبلیغاتی 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دستگاه بیلبورد تبلیغاتی واقع در سطح شهر 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین 1397/02/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین 1397/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس خاکستری 1396/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس خاکستری 1396/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک جهت نصب یک عدد دستگاه بازی ماشین کوبنده 1396/11/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نمایشگاه 1396/11/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نمایشگاه بهار مالگه کیودر ایام نوروز 97 1396/11/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب یک عدد دستگاه بازی ماشین کوبنده 1396/10/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات قایقرانی به صورت اجاره 1396/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب یک عدد دستگاه بازی ماشین کوبنده 1396/10/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات مینی جت اسکی کودکان به صورت اجاره 1396/09/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب 5 باب دکه 1396/08/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری چند قطعه زمین واقع در پارک کیو جهت نصب 5 باب دکه 1396/08/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6