مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد از مبدا - بهره برداری از سالن ورزشی 1399/01/16 رجوع به آگهی
اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد از مبدا 1398/12/11 رجوع به آگهی
اجرای طرح تفکیک و بازیافت مواد 1398/12/04 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجموعه های فرهنگی ورزشی 1398/11/26 رجوع به آگهی
بهره برداری از پنجشنبه بازار 1398/11/16 رجوع به آگهی
فروش املاک شهرداری 1398/11/10 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی 1398/11/05 رجوع به آگهی
برگزاری مزایده عمومی واحد تجاری 1398/11/03 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی 1398/10/28 رجوع به آگهی
بهره برداری از پنجشنبه بازار-بهره برداری از خانه های فرهنگ 1398/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21