کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207345 مزایده واگذاری به صورت اجاره دوساله و تجمیعی تبلیغات محیطی (3 مورد) استان تهران 1403/04/20 1403/05/04
8178496 مزایده واگذاری به صورت اجاره دوساله و تجمیعی تبلیغات محیطی استان تهران 1403/04/13 1403/05/04
8171157 مزایده واگذاری یک واحد تجاری به پلاک ثبتی 13386 فرعی از 9 اصلی (واقع در مجتمع سحر) بصورت اجاره یکساله استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8166734 مزایده واگذاری یک واحد تجاری استان تهران 1403/04/11 1403/05/07
8158162 مزایده واگذاری بهره برداری سه زمین چمن مصنوعی بصورت اجاره یکساله استان تهران 1403/04/09 1403/04/20
8155760 مزایده اجاره واگذاری بهره برداری سه زمین چمن مصنوعی استان تهران 1403/04/09 1403/05/06
8140798 مزایده واگذاری یک واحد تجاری استان تهران 1403/04/04 1403/05/07
8128882 مزایده اجاره واگذاری بهره برداری سه زمن چمن مصنوعی استان تهران 1403/04/02 1403/05/06
7615889 مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر و تفکیک آن از مبدأ استان تهران 1402/11/14 رجوع به آگهی
7596404 مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت سطح شهر استان تهران 1402/11/09 1402/11/17
7582023 مزایده واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت سطح شهر به صورت اجاره یک ساله استان تهران 1402/11/04 رجوع به آگهی
7557598 مزایده واگذاری اجاره حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت سطح شهر استان تهران 1402/10/27 1402/10/29
7383829 مزایده واگذاری یک واحد تجاری بصورت اجاره استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7372120 مزایده واگذاری یک واحد تجاری بصورت اجاره به مساحت کل 84 متر مربع به انضمام یک بالکن تجاری به مساحت 71 متر مربع واقع در نیم طبقه اول و یک بالکن تجاری به مساحت 67مترمربع واقع در نیم طبقه همکف استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7361821 مزایده واگذاری یک واحد تجاری بصورت اجاره استان تهران 1402/09/01 رجوع به آگهی
7359643 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان تهران 1402/09/01 رجوع به آگهی
6325376 مزایده واگذاری دو ردیف زمین / نوع کاربری : باغ / مساحت عرصه : 1000 مترمربع استان تهران 1401/12/04 رجوع به آگهی
6323700 مزایده فروش و واگذاری 2 قطعه زمین استان تهران 1401/12/04 1401/12/10
6223069 مزایده فروش و واگذاری 2 قطعه زمین از املاک متعلق به این شهرداری- زمین با کاربری باغ و کشاورزی استان تهران 1401/11/09 1401/11/30
6197030 مزایده فروش و واگذاری دو قطعه زمین کاربری باغ و کشاورزی استان تهران 1401/11/04 1401/11/16
صفحه 1 از 5