کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8183757 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول استان تهران 1403/04/14 رجوع به آگهی
7830510 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول تولیدی استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7709510 مزایده فروش مستمر اقلام ضایعاتی استان بوشهر 1402/12/07 1402/12/14
7643689 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول استان تهران 1402/11/17 رجوع به آگهی
7353642 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول تولیدی استان بوشهر، استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7013857 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول تولیدی استان تهران 1402/06/16 رجوع به آگهی
6903753 مزایده فروش مستمر اقلام ضایعاتی مورد نظر خود استان بوشهر 1402/05/23 1402/05/30
6498588 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول استان بوشهر، استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6304690 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول استان بوشهر، استان تهران 1401/11/30 رجوع به آگهی
6053278 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول تولیدی شرکت استان تهران 1401/09/26 رجوع به آگهی
5891655 مزایده فروش خودرو مازاد شرکت استان بوشهر 1401/08/07 1401/08/11
5844699 مزایده فروش خودرو مازاد یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ دو کابین سفید رنگ مدل 1387 استان بوشهر، استان تهران 1401/08/02 رجوع به آگهی
5844584 مزایده فروش خودرو مازاد یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ دو کابین سفید رنگ مدل 1387 استان بوشهر، استان تهران 1401/08/02 رجوع به آگهی
5770655 مزایده فروش پسماندهای کک و کربن اکتیوهای استان تهران 1401/07/18 1401/07/27
5769846 مزایده فروش پسماندهای کک و کربن اکتیوهای حاصل از فرایندهای تولیدی مجتمع استان بوشهر، استان تهران 1401/07/18 1401/07/27
5766474 مزایده فروش مستمر اقلام ضایعاتی استان بوشهر، استان تهران 1401/07/17 1401/07/27
5766443 مزایده فروش مستمر اقلام ضایعاتی استان بوشهر، استان تهران 1401/07/17 1401/07/27
5766442 مزایده فروش محصولات اتیلن گلایکول تولیدی استان تهران 1401/07/17 رجوع به آگهی
5688531 مزایده فروش پسماند های کک و کربن اکتیوهای حاصل از فرآیندهای تولیدی مجتمع استان بوشهر، استان تهران 1401/06/23 رجوع به آگهی
5686738 مزایده فروش پسماندهای کک و کربن اکتیوهای حاصل از فرآیندهای تولیدی استان تهران 1401/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6