کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6515006 مزایده اجاره مغازه ها استان تهران 1402/02/16 1402/02/20
6513332 مزایده اجاره 3 باب مغازه جنب آتشنشانی استان تهران 1402/02/16 رجوع به آگهی
6486116 مزایده اجاره پارکینگ های عمومی سطح شهر استان تهران 1402/02/09 1402/02/07
6470263 مزایده اجاره سه باب پارکینگ استان تهران 1402/02/04 رجوع به آگهی
6465718 مزایده اجاره پارکینگ های عمومی سطح شهر استان تهران 1402/01/31 1402/02/07
6459993 مزایده اجاره 50 متر از عرصه آرامستان باغ بهشت جهت سنگ تراشی استان تهران 1402/01/29 رجوع به آگهی
6289690 مزایده اجاره پارکینگ های عمومی سطح شهر استان تهران 1401/11/27 رجوع به آگهی
6278703 مزایده واگذاری بصورت اجاره مغازه ها استان تهران 1401/11/25 1401/12/02
6256408 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1401/11/18 1401/11/08
6256389 مزایده اجاره پارکینگهای عمومی استان تهران 1401/11/18 1401/11/25
6218415 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1401/11/08 1401/11/08
6164499 مزایده اجاره پارکینگ عمومی استان تهران 1401/11/01 رجوع به آگهی
6163018 مزایده اجاره پارکینگ نهج البلاغه استان تهران 1401/11/01 1401/11/08
5982230 مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب مغازه 65 متری استان تهران 1401/09/05 1401/09/05
5961041 مزایده اجاره یک باب مغازه 65 متری جنب پارک استان تهران 1401/08/28 رجوع به آگهی
5958681 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه 65 متری استان تهران 1401/08/28 1401/09/05
5905102 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1401/08/11 1401/08/11
5862318 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1401/08/04 1401/08/11
5777698 مزایده اجاره سوله استان تهران 1401/07/19 1401/07/19
5757954 مزایده اجاره سوله چند منظوره استان تهران 1401/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11