مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره پارکینگ عمومی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ عمومی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ عمومی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/11/09 1400/11/24
مزایده اجاره پارکینگ 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ عمومی 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه سازمان آتش نشانی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/09/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره 3 باب مغازه سازمان آتش نشانی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره 3 باب مغازه سازمان آتش نشانی 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 50 مترمربع از عرصه آرمستان ـ اجاره پارکینگ عمومی 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ -اجاره 50 مترمربع از عرصه آرامستان 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره 3 باب مغازه سازمان آتش نشانی 1400/08/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره 3 باب مغازه سازمان آتش نشانی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ -اجاره 50 مترمربع از عرصه آرامستان 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ۵ باب پارکینگ عمومی 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ عمومی ـ اجاره ۵۰ متر مربع از عرصه آرامستان جهت سنگ تراشی 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1400/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9