مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات آهنی 1399/06/10 رجوع به آگهی
فروش ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه دمپرسی ورق 1398/10/09 رجوع به آگهی
ضایعات آهنی به میزان تقریبی 40.000 کیلوگرم و ضایعات آلومینیومی به میزان تقریبی 1000 کیلوگرم به صورت... 1398/10/09 رجوع به آگهی
مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش ورق های مازاد عرض mm220 ضخامت 0/6 خود را به میزان تقریبی 194.000 کیلوگرم 1398/02/23 1398/02/31
فروش ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه دمپرسی ورق به میزان تقریبی 300.000 کیلوگرم 1398/02/14 1398/02/21
فروش ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه دمپرسی ورق 1397/11/06 1397/11/14
برخی از اقلام مربوط به بشکه سازی 1397/09/20 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات بشکه سازی به اشخاص حقیقی، حقوقی 1397/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7