مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش قطعه زمین - مسکونی به مساحت عرصه 201.07 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اگهی مزایده عمومی قطعات زمین ( تعداد 8 قطعه زمین) 1401/02/25 1401/02/29
مزایده فروش املاک و مستغلات واحدهای مشارکتی 1400/11/30 1400/11/30
مزایده فروش املاک و مستغلات واحدهای مشارکتی 1400/11/30 1400/11/30
مزایده واحد تجاری خدماتی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده مغازه های تجاری - آپارتمان های مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری - کاربری خدماتی - مساحت اعیان ۵۵.۱۸ 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای تجاری با کاربری خدماتی و تجاری 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واحدهای تجاری با کاربری خدماتی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده مغازه های تجاری 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده مغازه های تجاری 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی - مساحت اعیان ۱۸۶.۲۷ - 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری، خدماتی و مسکونی پروژه های مشارکتی 1400/11/25 1400/11/30
مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری، خدماتی و مسکونی پروژه های مشارکتی 1400/11/24 1400/11/30
مزایده واحد تجاری با کاربری خدماتی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری - آپارتمان با کاربری مسکونی - واحد تجاری با کاربری خدماتی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری با کاربری خدماتی - واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری کاربری تجاری 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده مغازه های تجاری 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری - 2 عدد آپارتمان مسکونی 1400/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9