مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه با کاربری صنعتی ـ واگذاری به اجاره واحد تجاری 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تحت مالکیت خود ( اماکن قابل فروش: کاربری صنایع - تجهیزات و تاسیسات شهری) (... 1399/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تحت مالکیت خود (اماکن قابل فروش: کاربری صنایع - ورزشی - تجهیزات و تاسیسات... 1398/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تحت مالکیت خود 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از املاک تحت مالکیت خود 1398/11/23 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی مزایده -املاک با کاربری مسکونی 1398/08/04 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از قطعات مسکونی 1398/07/28 رجوع به آگهی
اجاره ملک با کاربری تجاری - متراژ 348/88 مترمربع و ... 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک واحد آپارتمانی به متراژ 174/46 با کاربری مسکونی 1398/04/02 1398/04/10
ششدانگ یک واحد آپارتمانی به متراژ 174/46 با کاربری مسکونی 1398/03/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4