کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7743180 مزایده املاک استان آذربایجان شرقی 1402/12/13 1402/12/15
7665579 مزایده املاک استان آذربایجان شرقی 1402/11/25 1402/12/01
7652275 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری اداری / مساحت عرصه : 21185 استان آذربایجان شرقی 1402/11/21 رجوع به آگهی
7646092 مزایده واگذاری یکی از املاک تحت مالکیت با کاربری تجاری، خدماتی ورزشی و غیره - جهت تامین پارکینگ (فضای سبز) استان آذربایجان شرقی 1402/11/18 1402/11/25
7050555 مزایده 7 عنوان مزایده شامل : تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/06/26 1402/07/17
7048705 مزایده واگذاری زمین های تجاری و مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/06/26 رجوع به آگهی
7048700 مزایده 7 ردیف مزایده شامل : قطعا زمین با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/06/26 رجوع به آگهی
7042700 مزایده فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی و تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/06/22 1402/07/05
6624132 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی- زمین کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/03/16 رجوع به آگهی
6618517 مزایده 7 عنوان مزایده شامل مسکونی متراژ 224.14 مترمربع - تجاری متراژ 152.32 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1402/03/13 1402/03/20
5624659 مزایده واگذاری تعدادی از املاک استان آذربایجان شرقی 1401/06/05 1401/05/30
5594610 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594603 مزایده فروش مغازه تجاری به مساحت 13.66متر مربع استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594602 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت اعیان : 11/62 استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594601 مزایده فروش زمین تجاری به مساحت 11.87 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594599 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت اعیان : 10/27 استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594598 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت اعیان : 10 استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594597 مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 1056/11 استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594596 مزایده فروش زمین تجاری به مساحت 103.73 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
5594594 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 106/87 استان آذربایجان شرقی 1401/05/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4