کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8220788 مزایده واگذاری منافع ساختمان فست فود استان خراسان رضوی 1403/04/24 1403/05/04
8220754 مزایده فروش ضایعات چوب درختان خشک قطاعی شده در انبار استان خراسان رضوی 1403/04/24 1403/05/04
8219627 مزایده فروش ضایعات چوب ودرختان خشک قطاعی شده- واگذاری منافع ساختمان فست فود استان خراسان رضوی 1403/04/23 رجوع به آگهی
8217199 مزایده 5 عنوان مزایده شامل : 1- فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی ، توزین و جمع اوری در سوران و ویرانی 2- فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی ، توزین و جمع اوری در معابر من... استان خراسان رضوی 1403/04/23 رجوع به آگهی
8178520 مزایده فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی توزین و جمع اوری در سوران و ویرانی استان خراسان رضوی 1403/04/13 1403/04/23
8178516 مزایده فروش ضایعات چوب ودرختان خشک شده همراه با قطاعی ،توزین وجمع اوری در معابر استان خراسان رضوی 1403/04/13 1403/04/23
8178505 مزایده فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی توزین و جمع اوری استان خراسان رضوی 1403/04/13 1403/04/23
8178503 مزایده فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی ، توزین و جمع آوری در معابر مناطق استان خراسان رضوی 1403/04/13 1403/04/23
8178495 مزایده واگذاری غرفه با فعالیت کافی شاپ در پارک استان خراسان رضوی 1403/04/13 1403/04/23
8177463 مزایده فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی توزین و جمع آوری در سوران و ویرانی- واگذاری غرفه با فعالیت کافی شاپ استان خراسان رضوی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8161967 مزایده واگذاری منافع غرفه با فعالیت کافی شاپ،تنقلات وآبمیوه وبستنی استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/19
8161952 مزایده اجاره عرصه، مستحدثات و تجهیزات گلخانه استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/19
8161949 مزایده واگذاری منافع غرفه در پارک با فعالیت دفتر مشاوره ورزشی و فروش و ارائه مکمل و غذاهای رژیمی ورزشکاران استان خراسان رضوی 1403/04/10 1403/04/19
8158892 مزایده واگذاری و اجاره 3ردیف شامل : 1- اجاره عرصه ، مستحدثات و تجهیزات گلخانه2- واگذاری منافع غرفه در پارک با فعالیت دفتر مشاوره ورزشی و فروش و ارائه مکمل و غذاهای رژیمی ورزشکاران 3- واگذاری منافع غ... استان خراسان رضوی 1403/04/09 رجوع به آگهی
8136371 مزایده اجاره استرابوردهای تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1403/04/03 1403/04/14
8107412 مزایده فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی توزین و جمع اوری در معابر استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/07
8107376 مزایده فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی توزین و جمع اوری استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/07
8107371 مزایده فروش ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی، توزین و جمع آوری در معابر استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/07
8107369 مزایده فروش ضایعات چوب درختان خشک شده همراه با قطاعی - توزین و جمع آوری در معابر استان خراسان رضوی 1403/03/27 1403/04/07
8103043 مزایده فروش شامل 4 مورد ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی ، توزین و جمع آوری در سوران و ویرانی- ضایعات چوب و درختان خشک شده همراه با قطاعی توزین و جمع آوری در معابر استان خراسان رضوی 1403/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36