کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8061614 مزایده املاک متعلق به آموزش و پرورش استان کرمان 1403/03/16 1403/03/20
8061610 مزایده املاک متعلق به آموزش و پرورش استان کرمان 1403/03/16 1403/03/20
8061537 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کرمان 1403/03/16 1403/03/20
8061534 مزایده املاک متعلق به آموزش و پرورش استان کرمان 1403/03/16 1403/03/20
8061532 مزایده املاک متعلق به آموزش و پرورش استان کرمان 1403/03/16 1403/03/20
8061529 مزایده املاک متعلق به آموزش و پرورش استان کرمان 1403/03/16 1403/03/20
8025298 مزایده 1- مغازه شماره 2 میدان ولیعصر 2 - مغازه شماره 3میدان ولیعصر مغازه خیابان 17 شهریور -4- مغازه شماره 4 میدان ولی عصر -5- خانه سرایداری دبستان شهدا -خانه سازمانی شماره 1 استان کرمانشاه 1403/03/06 رجوع به آگهی
7785665 مزایده اجاه املاک شامل مدرسه قدیم - مغازه استان کرمان 1402/12/26 رجوع به آگهی
7500973 مزایده واگذاری اجاره املاک شامل مغاره ، مدرسه، یک باب کلاس در مدرسه استان کرمان 1402/10/13 رجوع به آگهی
7500817 مزایده اجاه املاک مدرسه- یک باب کلاس - مغازه استان کرمان 1402/10/13 رجوع به آگهی
7492112 مزایده اجاره مغازه- یک باب کلاس استان کرمانشاه 1402/10/11 رجوع به آگهی
7383609 مزایده یک سری کالای اسقاط استان کرمان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7363961 مزایده فروش مقداری از آهن آلات اسقاط استان کرمان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7356682 مزایده فروش مقداری از آهن آلات اسقاط استان کرمان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7204464 مزایده اجاره املاک متعلق به آموزش و پرورش شامل مدرسه - خوابگاه هنرستان و .... استان کرمان 1402/07/25 رجوع به آگهی
6972907 مزایده اجاره سالن آموزشی مدارس - پیش دبستانی استان کرمان 1402/06/07 رجوع به آگهی
6969639 مزایده واگذاری یک واحد آموزشی 8 کلاسه استان کرمان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6960925 مزایده واگذاری یک واحد آموزشی 8 کلاسه استان کرمان 1402/06/04 رجوع به آگهی
6842365 مزایده واگذاری سالن آموزشی مدارس و یک کلاس پیش دبستانی استان کرمان 1402/05/04 رجوع به آگهی
6828019 مزایده واگذاری سالن آموزشی و یک کلاس پیش دبستانی استان کرمان 1402/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4