کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8209046 مزایده واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان دواب استان آذربایجان شرقی 1403/04/20 1403/04/30
8158191 مزایده واگذاری اجاره عرصه و محوطه تفریحی پارک جهت تجهیز دستگاههای بازی سبک استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 1403/04/17
8129963 مزایده واگذاری ساختمان بوفه استان زنجان 1403/04/02 1403/04/10
8117423 مزایده واگذاری اجاره عرصه و محوطه تفریحی پارک جهت تجهیز دستگاههای بازی سبک استان آذربایجان شرقی 1403/03/29 رجوع به آگهی
8115477 مزایده اجاره عرصه و محوطه تفریحی پارک شیخ شهاب الدین اهری تجهیز دستگاههای بازی استان آذربایجان شرقی 1403/03/29 1403/04/07
8094986 مزایده واگذاری ساختمان بوفه استان زنجان 1403/03/23 رجوع به آگهی
8091035 مزایده فروش املاک شامل 8 مورد کاربری تجاری/ مسکونی- مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/22 رجوع به آگهی
8082906 مزایده ساختمان بوفه پارک آنالار شهرداری اهر واقع در فاز2شهرک شیخ شهاب الدین (تجدید مرحله دوم ) استان آذربایجان شرقی 1403/03/21 1403/03/31
8074418 مزایده واگذاری مغازه 102 و 205 واقع در ترمینال مسافربری با کاربرد انباری به مدت دو سال و در قالب عقد اجاره استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 رجوع به آگهی
8058593 مزایده زمین تجاری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8058557 مزایده تجاری - مسکونی از پلاک 3839/8/9تا3839/8/16 استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8058538 مزایده زمین کاربری مال : تجاری مسکونی مساحت زمین مال : 354/36 استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8058534 مزایده زمین تجاری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8058532 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 193/6 استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8058531 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 213/82 استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8058529 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8058523 مزایده زمین کاربری مال : مسکونی مساحت زمین مال : 191/84 استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 1403/03/29
8051935 مزایده فروش املاک شامل 8 مورد کاربری تجاری/ مسکونی- مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/12 رجوع به آگهی
8043726 مزایده واگذاری اجاره مغازه استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 رجوع به آگهی
8040339 مزایده اجاره مغازه 102 استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
صفحه 1 از 19