مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث ، راه اندازی و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین درون شهری 1398/09/25 1398/10/11
واگذاری امتیاز بهره برداری از منافع توقفگاه های ناوگان باری به صورت اجاره ای 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری موقت امتیاز بهره برداری و نگهداری توقفگاه های باری (به صورت اجاره ای) 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از منافع توقفگاه های ناوگان باری ( به صورت اجاره ای ) 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از منافع توقفگاه های ناوگان باری-بصورت اجاره ای 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری منافع توقفگاه ماشین آلات و ایستگاه مصالح ساختمانی 1398/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از منافع توقفگاه ناوگان باری 1398/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از توقفگاه ناوگان سنگین و نیمه سنگین 1397/11/09 1397/11/13
بهره برداری از منافع توقفگاه ناوگان باری 1397/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از منافع توقفگاههای متعلق به سازمان 1397/07/29 1397/08/12
صفحه 1 از 3