مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش پاجوش خرما 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۰۰ تن علوفه مزرعه 1399/06/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۴۰۰ راس بره نر و ماده (۲۰۰ راس بره نر و ۲۰۰ راس بره ماده) 1399/06/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات سیب زمستانه و به باغات 1398/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرما و پسته 1398/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرمای ضایعاتی (سلوک) 1398/06/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 1500 تن محصولات ذرت علوفه ای مزرعه 1398/06/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات سردرختی سیب زمستانه و به باغات 1398/06/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 300 تن علوفه 1398/05/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 400 راس بره نر و ماده (200 راس بره نر و 200 راس بره ماده) 1398/05/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول گندم 1398/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول جو و کلزا 1398/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات سیب زمینی و گندم 1398/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش خرمای مضافتی 1397/05/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش سردرختی آلو 1397/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش سردرختی آلو 1397/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 125 تن از انواع خرما 1396/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 200 راس بره نر و ماده 1396/05/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول گندم مزرعه دشتکار بردسیر 1396/03/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سردرختی آلو 1396/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6