کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8108716 مزایده فروش حدود 13/600 کیلوگرم پسته فندقی دهان بسته ، 6/804 کیلوگرم پسته اکبری خندان ، 6/570 کیلوگرم پسته احمد آقایی خندان و 371 کیلوگرم پسته کله قوچی استان کرمان 1403/03/27 رجوع به آگهی
8015838 مزایده فروش حدود 20 تن محصول پسته فندقی خندان در سال 1403 استان کرمان 1403/03/03 رجوع به آگهی
7559444 مزایده فروش حدود 100 تن شیره خرمای صنعتی دارای گواهی استاندارد که به صورت فله در بشکه های 220 لیتری به وزن متوسط 280 کیلوگرم) بسته بندی استان کرمان 1402/10/28 رجوع به آگهی
7359065 مزایده فروش 250 تن خرمای ضایعاتی سلوک استان کرمان 1402/09/01 رجوع به آگهی
6322945 مزایده فروش پسته استان کرمان 1401/12/04 رجوع به آگهی
5417159 مزایده فروش کاه و کلش گندمی مزرعه ها استان کرمان 1401/04/07 رجوع به آگهی
4441491 مزایده فروش پاجوش خرما استان کرمان 1400/08/08 رجوع به آگهی
3195979 مزایده فروش حدود ۱۰۰ تن علوفه مزرعه استان کرمان 1399/06/25 رجوع به آگهی
3152201 مزایده فروش ۴۰۰ راس بره نر و ماده (۲۰۰ راس بره نر و ۲۰۰ راس بره ماده) استان کرمان 1399/06/05 رجوع به آگهی
2380122 مزایده فروش محصولات سیب زمستانه و به باغات استان کرمان 1398/08/19 رجوع به آگهی
2345973 مزایده فروش خرما و پسته استان کرمان 1398/08/04 رجوع به آگهی
2205755 مزایده فروش خرمای ضایعاتی (سلوک) استان کرمان 1398/06/13 رجوع به آگهی
2176084 مزایده فروش حدود 1500 تن محصولات ذرت علوفه ای مزرعه استان کرمان 1398/06/03 رجوع به آگهی
2176083 مزایده فروش محصولات سردرختی سیب زمستانه و به باغات استان کرمان 1398/06/03 رجوع به آگهی
2165940 مزایده فروش حدود 300 تن علوفه استان کرمان 1398/05/27 رجوع به آگهی
2134480 مزایده فروش 400 راس بره نر و ماده (200 راس بره نر و 200 راس بره ماده) استان کرمان 1398/05/08 رجوع به آگهی
2077720 مزایده فروش محصول گندم استان کرمان 1398/04/15 رجوع به آگهی
2072749 مزایده فروش محصول جو و کلزا استان کرمان 1398/04/12 رجوع به آگهی
2072748 مزایده فروش محصولات سیب زمینی و گندم استان کرمان 1398/04/12 رجوع به آگهی
1500221 مزایده فروش خرمای مضافتی استان کرمان، استان سیستان و بلوچستان 1397/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6