کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8240291 مزایده فروش ضایعات ذوبی- ضایعات خطوط پرس شده- ضایعات گالوانیزه پرس شده- ضایعات ذوبی ورق 6-7-8 میلیمتری و کنار برش-بلانک ریم و دیسک- ضایعات پلیسه پرس شده- انواع پولکی ضایعاتی نیسان- انواع بشکه فلزی- ان... استان تهران 1403/04/31 رجوع به آگهی
8198868 مزایده ضایعات پالت چوبی سایت استان تهران 1403/04/18 رجوع به آگهی
8066220 مزایده 5 ردیف مزایده شامل : روغن سوخته بهمراه لجن ، آب و.../ پسماند جامد ( کارتن و پلاستیک درهم)/ انواع بشکه فلزی 220 لیتری سالم و معیوب / انواع بشکه پلاستیکی 20 لیتری سالم/ ضایعات کارتن استان تهران، استان خوزستان 1403/03/17 رجوع به آگهی
8008808 مزایده فروش رینگ آلومینیومی نقره ای و برلیانس h200 و آریو استان تهران 1403/03/01 رجوع به آگهی
7973711 مزایده 8 ردیف مزایده شامل : ضایعات ذوبی / ضایعات خطوط پرس شده / ضایعات گالوانیزه پرس شده / ضایعات ذوبی ورق 6 و 7 و 8 میلیمتری و کنار برش / بلانک ریم و دیسک / ضایعات پلیسه پرس شده / انواع پولکی ضایع... استان تهران 1403/02/26 1403/02/29
7968659 مزایده فروش رینگ آلومینیومی نقره ای برلیانس 200 و آریو استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7924073 مزایده فروش رینگ آلومینیومی نقره ای برلیانس H200 و آریو استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7906655 مزایده 2 عنوان مزایده شامل - فروش رینگهای آلومینیومی نقره ای بر لیانس H200 و آریو استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7896066 مزایده 8 ردیف مزایده شامل : ضایعات ذوبی / ضایعات خطوط پرس شده / ضایعات گالوانیزه پرس شده / گالوانیزه ضایعاتی / ضایعات ذوبی ورق 6 و 7 و 8 میلیمتری و کنار برش / ضایعات پلیسه پرس شده سایت / روغن سوخته... استان تهران 1403/02/09 1403/02/10
7879968 مزایده فروش ضایعات پالت چوبی- کارتن ضایعاتی- نایلون ضایعاتی استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7755431 مزایده 11 عنوان مزایده شامل :فروش ضایعات ذوبی - ضایعات خطوط پرس شده - انواع پولکی ضایعاتی نیسان - گالوانیزه ضایعاتی - ضایعات ذوبی ورق 6 و 7 و 8 میلیمتری و کنار برش و ... استان تهران، استان خوزستان 1402/12/16 رجوع به آگهی
7678362 مزایده 8 ردیف مزایده شامل : ضایعات ذوبی /ضایعات خطوط پرس شده / انواع پولکی ضایعاتی / ضایعات پلیسه پرس شده / ضایعات گالوانیزه پرس شده / ضایعات ذوبی ورق 6 و 7 و 8 میلیمتری و کنار برش/ انواع بشکه فلزی... استان تهران 1402/11/29 1402/11/30
7615270 مزایده فروش ضایعات پالت چوبی- کارتن ضایعاتی- نایلون ضایعاتی- تسمه پلاستیکی ضایعاتی استان تهران 1402/11/14 رجوع به آگهی
7516279 مزایده 14 ردیف شامل : - ضایعات ذوبی (سایت خرمشهر) - ضایعات خطوط پرس شده(سایت خرمشهر) - انواع پولکی ضایعاتی نیسان(سایت خرمشهر) - ضایعات برنجی - شعله پوش مسیکارشناس دادگستری - ضایعات پلیسه پرس شده (سایت... استان تهران 1402/10/17 رجوع به آگهی
7350281 مزایده فروش ضایعات پالت چوبی- کارتن ضایعاتی- نایلون ضایعاتی استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7031377 مزایده 3 عنوان شامل ضایعات پالت چوبی - کارتن ضایعاتی - نایلون ضایعاتی استان تهران 1402/06/19 رجوع به آگهی
7008218 مزایده فروش رینگ آلومینیومی نقره ای برلیانس h200 و آریو استان تهران 1402/06/14 رجوع به آگهی
6979428 مزایده فروش شامل 9 مورد ضایعات ذوبی- ضایعات خطوط پرس شده- انواع پولکی ضایعاتی نیسان استان خوزستان، استان تهران 1402/06/08 رجوع به آگهی
6969148 مزایده فروش رینگ آلومینیومی نقره ای برلیانس h200 و آریو استان تهران 1402/06/06 رجوع به آگهی
6967439 مزایده فروش رینگهای آلومینیومی نقره ای برلیانس H200 به تعداد 6663 و رینگ آریو به تعداد 1865 استان تهران 1402/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4