مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی 1398/11/24 رجوع به آگهی
فروش میزان 500 هزار متریک تن سنگ آهن دانه بندی 1398/11/19 رجوع به آگهی
فروش میزان 500 هزار متریک تن سنگ آهن دانه بندی 1398/11/15 رجوع به آگهی
اطلاعیه فروش میزان 500 هزار متریک تن سنگ آهن دانه بندی 1398/11/12 رجوع به آگهی
فروش میزان 500 هزار متریک تن سنگ آهن دانه بندی شده 1398/11/06 رجوع به آگهی
اصلاحیه فروش میزان 500 هزار متریک تن سنگ آهن کلوخه و 200 هزار تن سنگ آهن دانه بندی بصورت تحویل درب م... 1398/09/24 رجوع به آگهی
فروش میزان 500 هزار متریک تن سنگ آهن کلوخه با عیار میانگین 1 +- 55 درصد و 200 هزار تن سنگ آهن دانه ب... 1398/09/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7