مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از قطعه زمین به مساحت 1800 مترمربع (توقفگاه) با ظرفیت 85 خودرو 1399/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری امور اجرایی ـ توقفگاه عمومی 1399/04/31 رجوع به آگهی
بهره برداری از اماکن : کافه رستوران - واحد عرضه محصولات فرهنگی و هنری - واحد اداری - گلفروشی و ...... 1399/04/23 رجوع به آگهی
بهره برداری از اماکن خود - گلفروشی 1399/04/07 رجوع به آگهی
فروش ضایعات / اموال اسقاطی خود 1399/03/07 رجوع به آگهی
مغازه شماره دو به مساحت 19/ 57 مترمربع -مغازه شماره 6 به مساحت 68 مترمربع -بهره برداری از محوطه-توق... 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش ضایعات / اموال اسقاطی 1398/11/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1398/11/05 رجوع به آگهی
بهره برداری از مجموعه ورزشی 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9