مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن - بهره برداری از بوفه - بهره برداری از یک باب مغازه - دفتر تاکسی سرویس پایانه 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از اماکن مشروحه 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و اموال اسقاطی 1400/10/30 رجوع به آگهی
مزایده - واحد تجاری شماره 2 مجتمع تجاری پم - واحد تجاری شماره 6 مجتمع تجاری پم - گلفروشی پارک وی - اتاقک با کاربری دفتر تاکسی سرویس و... 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره: بهره برداری از یک باب مغازه به متراژ 18.5 متر مربع - بهره برداری از نانوایی، به مساحت 130 متر مربع 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگها 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ ها 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ های عمومی سطح منطقه 1400/06/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن انتفاعی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن انتفاعی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از قطعه زمین به مساحت 1800 مترمربع (توقفگاه) با ظرفیت 85 خودرو 1399/05/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور اجرایی ـ توقفگاه عمومی 1399/04/31 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از اماکن : کافه رستوران - واحد عرضه محصولات فرهنگی و هنری - واحد اداری - گلفروشی و .... 1399/04/23 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از اماکن خود - گلفروشی 1399/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات / اموال اسقاطی خود 1399/03/07 رجوع به آگهی
مزایده مغازه شماره دو به مساحت 19/ 57 مترمربع -مغازه شماره 6 به مساحت 68 مترمربع -بهره برداری از محوطه-توقفگاه -کافه رستوران و ...... 1399/03/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات / اموال اسقاطی 1398/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6