مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره باغ مرکبات سه هکتاری 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره باغ مرکبات 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره باغ مرکبات 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند راس دام زنده 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده محصولات باغ سه هکتاری 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده پیش فروش محصولات باغ سه هکتاری 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری باغ سه هکتاری 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش باغ سه هکتاری 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل ۸۹ 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل ۸۹ 1400/12/08 1400/12/16
مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل ۸۹ 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل انتشارات و مرکز کپی دانشجویی خود 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره بوفه خوابگاه دانشجویی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل بوفه خوابگاه دانشجویی 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل بوفه مرکزی 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل انتشارات و مرکز کپی دانشجویی 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل ۱۳۸۹ 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 مدل ۱۳۸۹ 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات مرکبات 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل سوله کارگاه مکانیک 1400/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7