مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه اتوبوس 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس بیابانی بنز 457 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز 457 1399/06/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز 457 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز 457 مدل 85 و یک دستگاه مینی بوس ایسوزو مدل 89 1399/02/13 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز 457 و یک دستگاه مینی بوس ایسوزو 1399/02/06 رجوع به آگهی
اجاره محل انتشارات دانشجویی خود 1398/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل بوفه خوابگاه دانشجویی 1398/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل بوفه 1398/12/12 رجوع به آگهی
اجاره محل بوفه 1398/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10