کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8196934 مزایده فروش انواع سیم آلومینیوم اسقاط - 189 استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/30
8188858 مزایده اجاره انبار و سوله اداری ورزشی استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/27
8187195 مزایده واگذاری ساختمان قدیم برق استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/23
8170400 مزایده اجاره ساختمان قدیم اداری استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/16
8150794 مزایده واگذاری سه واحدساختمان مامور سرا استان اصفهان 1403/04/06 1403/04/11
8144412 مزایده واگذاری ساختمان برق لنجان استان اصفهان 1403/04/04 1403/04/09
8133562 مزایده واگذاری سه واحد مسکونی از مجموعه رفاهی مامور سرا استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/06
8126582 مزایده اجاره بهای سه واحد از میهمانسرای ساختمان سبحان استان اصفهان 1403/03/31 1403/04/06
8044291 مزایده فروش سیم مسی اسقاط ( 70 تن) استان اصفهان 1403/03/09 1403/03/26
7950076 مزایده فروش انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان اصفهان 1403/02/20 1403/02/29
7947829 مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی استان اصفهان 1403/02/19 1403/02/29
7833610 مزایده فروش انواع کابل آلومینیوم اسقاط استان اصفهان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7833608 مزایده فروش انواع کابل مسی اسقاط-186 استان اصفهان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7825163 مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی سه ردیف شامل: 1. فروش انواع سیم آلومینیوم اسقاط - 184 2. فروش انواع کابل آلومینیوم اسقاط 185 3. فروش انواع کابل مسی اسقاط - 186 استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7764066 مزایده فروش سیم مسی اسقاط ( 70 تن) استان اصفهان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7661943 مزایده فروش انواع چوک و باطری اسقاط استان اصفهان 1402/11/24 1402/11/28
7659241 مزایده فروش انواع چوک و باطری اسقاط استان اصفهان 1402/11/23 1402/11/28
7657804 مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاط انبار استان اصفهان 1402/11/23 1402/11/28
7652326 مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاط استان اصفهان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7648593 مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاط انبار استان اصفهان 1402/11/18 1402/11/28
صفحه 1 از 13