کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6624409 مزایده فروش سیم مسی اسقاط استان اصفهان 1402/03/16 رجوع به آگهی
6615364 مزایده فروش سیم مسی اسقاط (110) تن استان اصفهان 1402/03/11 رجوع به آگهی
6499694 مزایده فروش سیم مسی اسقاط استان اصفهان 1402/02/12 رجوع به آگهی
6495966 مزایده فروش سیم مسی اسقاط110 تن استان اصفهان 1402/02/11 1402/02/18
6489577 مزایده فروش سیم مسی اسقاط110 تن استان اصفهان 1402/02/10 1402/02/18
6377720 مزایده فروش سیم مسی اسقاط100 تن استان اصفهان 1401/12/20 رجوع به آگهی
6370543 مزایده فروش سیم مسی اسقاط استان اصفهان 1401/12/16 1401/12/28
6213739 مزایده : فروش سیم مسی اسقاط استان اصفهان 1401/11/05 رجوع به آگهی
6168912 مزایده فروش سیم مسی اسقاط ( 100 تن ) استان اصفهان 1401/11/02 1401/11/11
5976818 مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی استان اصفهان 1401/09/02 1401/09/10
5911095 مزایده فروش انواع چوک چراغ لاکپشتی و چراغ لاکپشتی اسقاط انبار استان اصفهان 1401/08/12 1401/08/12
5907807 مزایده فروش سیم مسی اسقاط (60 تن) استان اصفهان، استان تهران 1401/08/11 رجوع به آگهی
5905090 مزایده فروش سیم مسی اسقاط (60 تن) استان اصفهان 1401/08/11 1401/08/18
5896976 مزایده فروش انواع اجناس برقی و غیر برقی استان اصفهان 1401/08/09 1401/08/12
5892462 مزایده فروش انواع اجناس: - انواع چوب برش شکسته - انواع باطری اسقاط - دستگاه ارت موقت فشار ضعیف - ارت سنج، اسقاط - کمربند ایمنی، اسقاط - آمپر متر، اسقاط - و ... شرح کامل در اصل آگهی استان اصفهان 1401/08/07 رجوع به آگهی
5891530 مزایده فروش انواع چوک چراغ لاکپشتی و چراغ لاکپشتی اسقاط انبار استان اصفهان 1401/08/07 رجوع به آگهی
5890708 مزایده فروش سیم مسی اسقاط(60 تن) 150 استان اصفهان 1401/08/07 1401/08/11
5890324 مزایده فروش سیم مسی اسقاط ( 60 تن ) استان اصفهان 1401/08/07 1401/08/11
5867681 مزایده فروش سیم مسی اسقاط (60 تن) استان اصفهان، استان تهران 1401/08/05 رجوع به آگهی
5645283 مزایده فروش 70 تن سیم مسی اسقاط استان اصفهان 1401/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10