مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش سیم مسی اسقاط (90 تن) 1401/03/02 1401/03/08
مزایده فروش سیم مسی اسقاط100 تن 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1401/02/08 1401/02/15
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1401/02/07 1401/02/15
مزایده فروش سیم مسی اسقاط70تن 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط ( 70 تن ) 1401/01/17 1401/01/24
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاطی 70 تن 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط (70 تن) 1400/12/24 1401/01/10
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/12/05 1400/12/11
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 70 تن 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 70 تن 1400/12/02 1400/12/07
مزایده - انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم آلومینیوم - انواع شمش مسی و... 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط (70 تن ) 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 70 تن 1400/11/11 1400/11/16
مزایده انواع پایه بتونی شکسته اسقاط 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط 1400/10/27 1400/11/03
مزایده سیم مسی اسقاط 58 تن 1400/10/27 1400/11/16
مزایده فروش سیم مسی اسقاط (60 تن) 1400/10/01 1400/10/06
مزایده 60 تن سیم مسی 1400/09/30 1400/10/20
صفحه 1 از 8