مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
خودروهای تحت تملک و مستعمل شهرداری 1399/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری فروش تعدادی از خودروهای تحت تملک و مستعمل 1399/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری فروش تعدادی از خودروهای تحت تملک و مستعمل 1399/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی 1398/10/14 1398/10/24
واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی 1398/10/07 1398/10/24
تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده سطح شهر - بیلبوردهای سطح شهر- استرابوردهای سطح شهر - بازار... 1398/08/18 رجوع به آگهی
تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده سطح شهر - بیلبوردهای سطح شهر- استرابوردهای سطح شهر - بازار... 1398/08/11 رجوع به آگهی
- تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده سطح شهر - بیلبوردهای سطح شهر - استرابوردهای سطح شهر - باز... 1398/07/03 رجوع به آگهی
- تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده سطح شهر - بیلبوردهای سطح شهر - استرابوردهای سطح شهر - با... 1398/06/27 رجوع به آگهی
اصلاحیه تابلوهای بیلبورد تبلیغاتی 1397/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6