کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8130914 مزایده فروش تجهیزات برودتی - تجهیزات برودتی استان همدان 1403/04/02 1403/04/07
8029070 مزایده فروش اقلام اسقاطی رایانه ای - اقلام اسقاط رایانه ای استان همدان 1403/03/07 1403/03/12
7803447 مزایده فروش اقلام اسقاط اداری شامل: صندلی پشت میزی - تخته وایت برد - تلفن ارتباطی داخلی - کپسول آتش نشانی و ... استان همدان 1403/01/14 رجوع به آگهی
7801557 مزایده فروش اقلام اسقاط رایانه ای استان همدان 1403/01/14 رجوع به آگهی
7533096 مزایده فروش لوازم و تجهیزات پزشکی اسقاط استان همدان 1402/10/21 رجوع به آگهی
7426704 مزایده اجاره محل پارکینگ رو باز استان همدان 1402/09/20 رجوع به آگهی
7303376 مزایده اجاره محل کافی شاپ استان همدان 1402/08/23 رجوع به آگهی
6924180 مزایده تجهیزات بردتی استان همدان 1402/05/28 رجوع به آگهی
6917174 مزایده فروش ضایعات آهن آلات استان همدان 1402/05/25 رجوع به آگهی
6517186 مزایده اجاره مهدکودک استان همدان 1402/02/17 رجوع به آگهی
5950305 مزایده اجاره پارکینگ عمومی مراجعین استان همدان 1401/08/24 رجوع به آگهی
5708253 مزایده فروش تجهیزات پزشکی اسقاط استان همدان 1401/06/28 رجوع به آگهی
5330602 مزایده اجاره محل جهت استقرار بوفه قابل حمل دارای سیستم خودپرداز استان همدان 1401/03/21 رجوع به آگهی
5201701 مزایده اجاره مهدکودک استان همدان 1401/02/22 رجوع به آگهی
4605559 مزایده اجاره پارکینگ عمومی مراجعین بیمارستان استان همدان 1400/09/17 1400/09/17
4605087 مزایده اجاره پارکینگ عمومی استان همدان 1400/09/17 رجوع به آگهی
4544332 مزایده اجاره پارکینگ عمومی مراجعین بیمارستان استان همدان 1400/09/07 رجوع به آگهی
4542053 مزایده اجاره پارکینگ عمومی استان همدان، استان تهران 1400/09/06 رجوع به آگهی
4406672 مزایده اجاره پارکینگ عمومی مراجعین بیمارستان استان همدان، استان تهران 1400/07/28 رجوع به آگهی
4401297 مزایده اجاره پارکینگ استان همدان 1400/07/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5