مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو مزدا دوکابین - دو دستگاه خودرو وانت پیکان - یک دستگاه خودرو سمند 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده دو دستگاه خودرو 1398/06/20 رجوع به آگهی
فروش هفت دستگاه خودرو 1396/07/20 1396/07/30
فروش تعداد 6 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز 1395/04/19 1395/04/26
حراج اموال منقول از قبیل دستگاه چیلر - سردخانه و لوازم اداری الکترونیکی ، تصویر برداری 1394/10/23 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو مازاد بر نیاز 1394/09/25 1394/09/30
فروش اموال منقول مازاد 1394/08/25 1394/09/01
فروش اموال منقول مازاد 1394/07/09 1394/07/18
فروش دو دستگاه خودرو مازاد 1394/04/24 1394/05/01
فروش یک دستگاه خودرو مازاد بر نیاز 1393/11/16 1393/11/19
صفحه 1 از 2