مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو و تلیسه حذف مدیریتی، جوانه پرواری زنده گوساله سبک وزن و ت... 1399/06/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش گاو حذفی مدیریتی زنده گوساله سبک وزن و تلیسه آبستن 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو و تلیسه حذف مدیریتی، جوانه پرواری زنده، گوساله سبک وزن و... 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش لاشه‌های سرزده، حذف زنده اضطراری، جوانه پرواری زنده، گوساله سبک وزن و تلیسه آبستن 1399/04/25 رجوع به آگهی
اجاره واحد مرغداری ۱۰۰.۰۰۰ قطعه 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو و تلیسه حذف مدیریتی، جوانه پرواری زنده، گوساله سبک وزن وت... 1399/03/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک دستگاه کمپرسی اف هاش و یک دستگاه بونکر حمل کنسانتره خود 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش لاشه های سرزده، حذف زنده اضطراری، جوانه پرواری، تلیسه آبستن و گوساله های نر سبک وزن 1399/02/24 رجوع به آگهی
فروش لاشه سرزده، حذف زنده اضطراری، گاو حذفی، جوانه پرواری و تلیسه آبستن و گوساله های نر سبک وزن 1399/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر سبک وزن و جوانه پرواری 1398/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13