کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8183611 مزایده 5 مورد شامل: مزایده زمینهای موسوم به کارکنان فرمانداری - مزایده زمینهای موسوم به کشاورزان تپه اله رحم - مناقصه خرید کارخانه آسفالت - مناقصه خرید اسکید لودر (مینی لودر بابکت) استان لرستان 1403/04/14 1403/04/13
8156509 مزایده فروش 3 قطعه زمین واقع در طرح تفکیکی تعاونی مسکن فرمانداری ازنا استان لرستان 1403/04/09 1403/04/13
8155177 مزایده فروش 5قطعه زمین کاربری مال : مسکونی استان لرستان 1403/04/09 1403/04/13
8155166 مزایده فروش 5قطعه زمین طرح تفکیکی کشاورزان ازنا(تپه اله رحم) استان لرستان 1403/04/09 1403/04/13
8155165 مزایده فروش زمین مسکونی استان لرستان 1403/04/09 1403/04/13
8155160 مزایده فروش 3 قطعه زمین واقع در طرح تفکیکی تعاونی مسکن فرمانداری ازنا استان لرستان 1403/04/09 1403/04/13
8155157 مزایده فروش 3 قطعه زمین واقع در طرح تفکیکی تعاونی مسکن فرمانداری ازنا استان لرستان 1403/04/09 1403/04/13
8050722 مزایده 3 عنوان مزایده شامل اجاره پارک جهت استقرار وسایل بازی کودکان استان لرستان 1403/03/12 1403/03/12
8022529 مزایده اجاره 1500متر مربع از پارک شهید بهشتی جت استقرار وسایل بازی کودکان استان لرستان 1403/03/06 1403/03/12
8022526 مزایده اجاره 900متر مربع از پارک شهرک المهدی جت استقرار وسایل بازی کودکان استان لرستان 1403/03/06 1403/03/12
8020936 مزایده 3 عنوان مزایده شامل اجاره پارک جهت استقرار وسایل بازی کودکان استان لرستان 1403/03/05 1403/03/12
8016347 مزایده اجاره محل کشتارگاه شهرداری استان لرستان 1403/03/03 1403/03/02
7977700 مزایده مناقصه پخت کارخانه آسفالت 120 تن در ساعت استان لرستان 1403/02/26 1403/03/02
7977580 مزایده اجاره محل کشتارگاه دام شهرستان ازنا استان لرستان 1403/02/26 1403/03/02
7894381 مزایده اجاره محل کشتارگاه دام شهرداری استان لرستان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7868675 مزایده اجاره محل کشتارگاه دام استان لرستان 1403/02/02 رجوع به آگهی
7863786 مزایده اجاره محل کشتارگاه دام استان لرستان 1403/02/01 1403/02/06
7730792 مزایده 28 واحدی - زمین - فروش ضایعات- فروش گریدر - زمینهای موسوم به کشاورزان تپه تاله رحم استان لرستان 1402/12/09 1402/12/05
7700657 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 2411 استان لرستان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7700655 مزایده فروش گریدر استان لرستان 1402/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15