مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 28 باب واحد مسکونی (آپارتمانی) 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 28 باب واحد مسکونی (آپارتمانی) 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک مسکونی 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک مسکونی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده عمومی پارکبانی خیابانهای اصلی شهر 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده عمومی پارکبانی خیابانهای اصلی شهر 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲۸ باب واحد مسکونی (آپارتمانی) 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲۸ باب واحد مسکونی (آپارتمانی) 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک پلاک مسکونی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک پلاک مسکونی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده فرئش تعداد هشت قطعه پلاک با کاربری تجاری - شش واحد آپارتمان مسکونی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده تعداد هشت قطعه پلاک با کاربری تجاری - شش واحد آپارتمان مسکونی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مزایده تعداد هشت قطعه پلاک با کاربری تجاری - شش واحد آپارتمان مسکونی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد هشت قطعه پلاک با کاربری تجاری - شش واحد آپارتمان مسکونی 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 28 واحد آپارتمان 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 28 واحد آپارتمان 1400/05/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک مسکونی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک مسکونی 1400/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11