مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش آهن آلات ضایعاتی 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی 1399/06/05 1399/06/12
تراشه آسفالت 1399/04/09 رجوع به آگهی
فروش مقادیری ضایعات و آهن آلات و به ازای ان قیر مورد نیاز خود جهت تولید اسفالت 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات و تجهیزات 1397/10/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 72 دستگاه از ماشین آلات و تجهیزات مازاد 1397/06/31 رجوع به آگهی
فروش مقادیری از آهن آلات و اموال اداری و لوازم برقی و لوازم صنعتی و غیره مازاد خود 1397/03/21 1397/03/27
فروش مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد خود 1397/03/19 1397/03/27
فروش مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد خود 1397/03/12 1397/03/27
فروش مقدیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی و غیره مازاد 1397/02/15 1397/02/18
صفحه 1 از 6