کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7432326 مزایده فروش املاک و مستغلات شامل عرصه: شامل 9 قطعه زمین در متراژهای مختلف جمعاً 84899 متر مربع اعیانی: شامل سوله های قدیمی و جدید صنعتی، ساختمانهای اداری و رفاهی جمعا به متراژ 56000 متر مربع دارای بر... استان تهران 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431874 مزایده 9 قطعه زمین در متراژهای مختلف جمعاً 84899 متر مربع اعیانی شامل سوله های قدیمی و جدید ،صنعتی، ساختمانهای اداری و رفاهی استان تهران 1402/09/22 1402/10/10
7394933 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1402/09/12 1402/10/09
7289109 مزایده 9 قطعه ملک اداری و سوله جمعا 84899 مترمربع استان تهران 1402/08/20 1402/09/06
7249466 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1402/08/08 1402/09/06
7249165 مزایده فروش 9 قطعه زمین در متراژ های مختلف جمعا84899 م م شامل سوله های قدیمی و جدید صنعتی ساختمان های اداری و رفاهی به جمعا به متراژ 56000 م م استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
3648251 مزایده فروش برندهای خود به صورت یکجا ـ جنرال استیل ـ ایران پویا استان تهران 1399/11/28 رجوع به آگهی
3597095 مزایده فروش برند استان تهران 1399/11/12 رجوع به آگهی
3562151 مزایده فروش برندها به صورت یکجا استان تهران 1399/11/01 رجوع به آگهی
3016076 مزایده فروش املاک و مستغلات - عرصه شامل 9 قطعه زمین اعیانی شامل سوله های قدیمی وجدید صنعتی ساختمانهای اداری و رفاهی استان تهران 1399/05/09 1399/05/19
2986402 مزایده عرصه شامل 9 قطعه زمین در متراژهای مختلف جمعا 88/603 مترمربع - اعیانی شامل سوله های قدیمی وجدید صنعتی ساختمانهای اداری و رفاهی جمعا به متراژ 56/400 مترمربع استان تهران 1399/04/29 1399/05/19
2900089 مزایده فروش 9 قطعه زمین استان تهران 1399/04/03 1399/04/14
2873385 مزایده فروش املاک و مستغلات استان تهران 1399/03/22 1399/04/14
2635411 مزایده فروش املاک و مستغلات خود را که شامل عرصه : شامل 9 قطعه زمین در متراژ های مختلف جمعا 88.603 مترمربع اعیانی : شامل سوله های قدیمی و جدید صنعتی، ساختمان های اداری و رفاهی جمعا به متراژ 56.400 متر... استان تهران 1398/11/29 رجوع به آگهی
2587330 مزایده فروش املاک و مستغلات خود را که شامل عرصه : شامل 9 قطعه زمین در متراژ های مختلف جمعا 88.603 مترمربع اعیانی : شامل سوله های قدیمی و جدید صنعتی، ساختمان های اداری و رفاهی جمعا به متراژ 56.400 مترم... استان تهران 1398/11/14 رجوع به آگهی
2580325 مزایده در نظر دارد برندهای خود را به شرح ذیل به صورت یکجا از طریق مذاکره حضوری به فروش بگذارد استان تهران 1398/11/12 رجوع به آگهی
2551541 مزایده فروش املاک و مستغلات خود را که شامل عرصه 9 قطعه زمین در متراژهای مختلف جمعا 88.603 مترمربع اعیانی شامل سوله های قدیمی و جدید صنعتی، ساختمان های اداری و رفاهی جمعا به متراژ 56.400 مترمربع ... استان تهران 1398/11/02 رجوع به آگهی
2428434 مزایده فروش برندهای جنرال استیل و ایران پویا استان تهران 1398/09/13 1398/09/23
2403754 مزایده فروش برندهای خود :جنرال استیل و ایران پویا استان تهران 1398/09/03 رجوع به آگهی
2403704 مزایده فروش برندهای جنرال استیل و ایران پویا استان تهران 1398/09/03 1398/09/23
صفحه 1 از 4