کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7895524 مزایده اجاره محل استقرار فروش فست فود استان تهران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7893980 مزایده اجاره محل استقرار فروش فست فود استان تهران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7893974 مزایده اجاره محل استقرار دستگاههای اتوماتیک فروش نوشیدنی استان تهران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7699678 مزایده فروش اموال اسقاطی و ضایعات استان تهران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7695231 مزایده اجاره محل استقرار کانکس سیار جهت فروش قهوه استان تهران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7312049 مزایده اجاره محل بوفه دانشکده استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7311886 مزایده اجاره محل بوفه استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
6987508 مزایده انتشارات دانشجویی دانشکده های واحد به پیمانکاران واجد شرایط استان تهران 1402/06/12 رجوع به آگهی
5931531 مزایده اجاره محل انتشارات دانشکده ها استان تهران 1401/08/18 رجوع به آگهی
5928942 مزایده فروش تعدادی از خودروهای واحد استان تهران 1401/08/18 رجوع به آگهی
5762061 مزایده اجاره محل بوفه دانشکده استان تهران 1401/07/16 رجوع به آگهی
5761206 مزایده اجاره محل بوفه استان تهران 1401/07/16 رجوع به آگهی
5486498 مزایده اجاره محل انتشارات دانشکده ها استان تهران 1401/04/25 رجوع به آگهی
5486490 مزایده فروش کتب مازاد و کاغذ باطله استان تهران 1401/04/25 رجوع به آگهی
5124837 مزایده فروش دو دستگاه پراید و یک دستگاه موتورسیکلت مستعمل استان تهران 1401/02/07 رجوع به آگهی
5123651 مزایده فروش 2 دستگاه پراید و یک دستگاه موتورسیکلت مستعمل استان تهران 1401/02/06 رجوع به آگهی
5095164 مزایده اجاره محل بوفه دانشکده ها استان تهران 1401/01/28 رجوع به آگهی
5095163 مزایده اجاره محل انتشارات استان تهران 1401/01/28 رجوع به آگهی
4874023 مزایده اجاره محل بوفه و انتشارات دانشکده ها استان تهران 1400/11/23 رجوع به آگهی
4561221 مزایده فروش 5 دستگاه موتور سیکلت های مستعمل و از رده خارج استان تهران 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4