کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1520447 مزایده واگذاری املاک استان کرمانشاه 1397/06/13 1397/06/27
1484445 مزایده واگذاری املاک به صورت اجاره استان کرمانشاه 1397/05/08 رجوع به آگهی
1444813 مزایده واگذاری املاک به صورت اجاره محض استان کرمانشاه 1397/04/10 رجوع به آگهی
1394597 مزایده اجاره املاک شامل 52 باب غرفه و مغازه استان کرمانشاه 1397/03/09 1397/03/22
1350228 مزایده واگذاری اجاره دو باب غرفه و مغازه و ... استان کرمانشاه 1397/02/02 1397/02/13
1313289 مزایده واگذاری املاک خود به صورت اجاره استان کرمانشاه 1396/12/09 1396/12/17
1287920 مزایده واگذاری املاک - بازار خرید و فروش خودرو و بازار عرضه انگشتر و تسبیح فروشان استان کرمانشاه 1396/11/10 1396/11/22
1246925 مزایده واگذاری املاک شامل غرفه و ... استان کرمانشاه 1396/09/13 1396/09/23
1235754 مزایده واگذاری مغازه، غرفه، زمین، روز بازارها استان کرمانشاه 1396/08/22 1396/09/04
1197021 مزایده اجاره محض املاک سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری (غرفه و مغازه) استان کرمانشاه 1396/06/11 1396/06/22
1184518 مزایده فروش املاک شامل 67 باب غرفه- مغازه شماره 5. مغازه شماره 3 .پارکینگ عمومی استان کرمانشاه 1396/05/22 رجوع به آگهی
1184491 مزایده اجاره محض املاک سازمان میادین و مشاغل شهری استان کرمانشاه 1396/05/22 1396/05/31
1128912 مزایده واگذاری املاک سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری کربمانشاه استان کرمانشاه 1396/03/16 1396/03/27
1042011 مزایده اجاره برای مدت یکسال - پارکینگ پارک کوهستان - کانتینر نواب استان کرمانشاه 1395/12/28 1396/01/15
1010255 مزایده واگذاری املاک- غرفه - پارکینگ استان کرمانشاه 1395/10/28 1395/11/09
993322 مزایده واگذاری - پارکینگ - مغازه - غرفه استان کرمانشاه 1395/09/22 1395/10/02
992785 مزایده واگذاری املاک خود به صورت اجاره - پارکینگ - مغازه استان کرمانشاه 1395/09/21 1395/10/02
968250 مزایده اجاره غرفه -پارکینگ پاساژ استان کرمانشاه 1395/07/18 1395/08/01
951546 مزایده واگذاری املاک - 30 باب غرفه- پارکینگ پاساژ استان کرمانشاه 1395/06/06 1395/06/06
947233 مزایده واگذاری باب غرفه ،- پارکینگ پاساژ استان کرمانشاه 1395/05/26 1395/06/06
صفحه 1 از 4