مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک کاربری کشاورزی پلاک ثبتی 632 فرعی از 29 اصلی بخش 5 مساحت 3200 مترمربع 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش ملک کاربری کشاورزی پلاک ثبتی 632 فرعی از 29 اصلی بخش 5 مساحت 3200 مترمربع 1399/06/16 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک فقره پلاک ثبتی 1399/06/05 1399/06/22
فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان م 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش یک فقره پلاک ثبتی واقع در شهر ـ یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه شامل طبقه همکف و اول ششدانگ شمار... 1399/06/02 1399/06/16
یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه شامل طبقه همکف و اول پلاک ثبتی ششدانگ شماره 404 فرعی از 16 اصلی بخش س... 1399/05/27 1399/06/12
یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه شامل طبقه همکف و اول با مساحت عرصه به مساحت 355.6 دسیمترمربع و اعیان 5... 1399/04/02 رجوع به آگهی
یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه شامل طبقه همکف و اول با مساحت عرصه به مساحت 355.6 دسیمترمربع و اعیان... 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش دو فقره قبض انبار نوع یراق آلات و اتصالات مبلمان 1399/04/02 رجوع به آگهی
فروش یراق الات و اتصالات مبلمان 1399/04/02 1399/04/18
صفحه 1 از 6