مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک پلاک ثبتی - کاربری مسکونی - تجاری - مساحت 130/20 مترمربع و اعیانی 296 مترمربع 1401/01/29 1401/02/07
مزایده فروش سرقفلی یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت ششدانگ 33.76 مترمربع 1400/12/14 1400/12/26
مزایده یک فقره پلاک ثبتی چهاردانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه با کاربری تجاری به مساحت ششدانگ 33.76 مترمربع 1400/12/14 1400/12/22
مزایده فروش ملک 1400/12/07 1400/12/05
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک فقره پلاک با کاربری مسکونی- تجاری 1400/12/04 1400/12/16
مزایده فروش یک فقره پلاک با کاربری مسکونی- تجاری 1400/12/04 1400/12/16
مزایده فروش ملک 1400/11/18 1400/11/20
مزایده فروش زمین کاربری تجاری مسکونی 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک پلاک ثبتی - کاربری مسکونی - تجاری - مساحت ۱۳۰/۲۰ مترمربع و اعیانی ۲۹۶ مترمربع 1400/11/06 1400/11/19
مزایده پلاک ثبتی با کاربری مسکونی و تجاری 1400/11/05 1400/11/16
مزایده فروش یک فقره قبض انبار شامل مواد افزودنی روغنی 1400/09/23 1400/10/04
مزایده فروش بدنه کتری - بدنه سماور - کتری روگازی 1400/09/20 1400/10/04
مزایده پانل درب با متعلقات 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده لوازم پمپ-پودر sbr- هیدرو موتور برای بریدن 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه جای مغازه - مساحت عرصه 42.27 مترمربع 1400/09/20 1400/09/29
مزایده فروش شفت تراکتور ـ دکمه پلاستیکی ـ نوار چسب ـ تیغه برف پاکن و 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش - شفت تراکتور - دکمه پلاستیکی - نوار چسب - تیغه برف پاک کن - کاغذ دیواری - بلبرینگ سواری - لوازم یدکی - پین - پمپ - واتر پمپ 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش شفت تراکتور ـ دکمه پلاستیکی ـ نوار چسب 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲۸۵ دستگاه کولر گازی 1400/09/13 1400/08/23
صفحه 1 از 6