مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک به مساحت 2658/78 مترمربع و .... 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری ملک شامل دو باب و هفت دهنه مغازه 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ 1399/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 33 مترمربع - یک باب مغازه به مساحت تقریبی 16 مترمربع - پن... 1399/04/11 رجوع به آگهی
فروش تعداد 9 باب مغازه هر کدام به مساحت تقریبی 15 مترمربع و ... 1399/03/24 1399/04/07
اجاره مغازه - گاراژ 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک باب زیرزمین تجاری به مساحت تقریبی 130 مترمربع و یک باب واحد تجاری به مساحت تقریبی... 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ششدانگ یک باب واحد تجاری به مساحت 17 مترمربع - ششدانگ یک باب مغازه با مساحت 27 مترمربع... 1398/08/29 رجوع به آگهی
اجاره مغازه و منزل مسکونی 1398/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری 3 باب مغازه 1398/06/30 1398/07/13
صفحه 1 از 4